2022. gada 20. dec.

Izstāde ,,Baltos svētkus gaidot"

 Viss, kas nepieciešams svētku gaidīšanas laikā - Ziemassvētku dzejoļi, idejas sirsnīgām dāvanām.

Daudz radošu ideju, kā saviem spēkiem pagatavot apsveikuma kartītes, logu rotājumus. Visi izejmateriāli ir vienkārši un pieejami.

Ikviens atradīs savām vēlmēm atbilstošu literatūru, rosinot darboties pašiem.

Vajadzīga tikai vēlēšanās - un brīnums var tapt!Rūķu darbnīciņa

 Pasākums pirmskolas vecuma bērniem ,,Rūķu darbnīciņa"

Uzbūrām īstu Ziemassvētku noskaņu bibliotēkā. Lasījām grāmatu, skandējām dzejolīšus un dziedājām Ziemassvētku dziesmas.
 Pasākuma dalībnieki apskatīja grāmatu izstādi ,,Baltos svētkus gaidot"
Bērni klausījās dzejoļus par rūķiem un darināja katrs pats savu rūķīti. 
 #LibdayLV_2022.


                                                Draudzīgā čaklo rūķīšu saime2022. gada 2. dec.

Pasākumi bibliotēkā decembrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

01.12.-30.12.

,,Baltos svētkus gaidot” Tematiska literatūras izstāde- Ziemassvētku gaidīšanas laiks.  

1.-16.12.

Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, Latvijas Valsts prezidentei (1999-2007) Vairai Vīķei Freibergai – 85. jubilejas gads

Literatūras izstāde

12.-16.12.

,,Rūķu darbnīciņa” Pasākums pirmskolas vecuma bērniem (norises laiks tiks precizēts)

16.-22.12.

 

 

Pasākums lasītāju grupai ,,Domubiedri”

Gada lasītāko grāmatu apskats (norises laiks tiks precizēts)

16.-22.12.

,,Es esmu grāmatu eksperts” Konsultācijas BJVŽ projekta dalībniekiem

2022. gada 16. nov.

Viktorīna ,,Ko tu zini par Latviju?"

 Valsts svētku nedēļā uz bibliotēku tika aicināti skolēni, lai pārbaudītu zināšanas izzinošā viktorīnā ,,Ko tu zini par Latviju"


Pasākuma dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu un tradīcijām.


Pateicība erudītajiem un atjautīgajiem viktorīnas dalībniekiem. 
Mēs ar jums lepojamies!

Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

 Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā bibliotēkā notika pasākums pirmsskolas vecuma bērniem. Pasākuma dalībnieki apskatīja tematisku grāmatu izstādi. Iesaistījās aktivitātēs - iepazīstot tradīcijas izzinošā literatūrā - teikās, pasakās, dzejoļos un tautasdziesmās.2022. gada 1. nov.

Izstādes un pasākumi novembrī

 

Datums, laiks

Izstādes nosaukums, temats un veids

 

1.-11.11.

,,  Nu atbrauca Mārtiņdiena deviņiem kumeļiem” Tematiska literatūras izstāde

14.-25.11

Izstāžu ciklā ,, Mēneša jubilāri” Zviedru rakstniece Astrīda Lindgrēne. Literatūras izstāde ,,Es rakstu bērnam sevī”

14.-25.11.

,,Kas to Rīgu dimdināja?” Bibliotekārā stunda  pirmsskolas vecuma bērniem. (Datums un laiks tiks precizēts)

14.-25.11.

 

 

,,Ko tu zini par Latviju?” Viktorīna skolēniem (Datums un laiks tiks precizēts)

7.-30.11.

,,Ik sudraba smildziņā sīkā,

Es redzu , cik Dzimtene skaista”

Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīta Literatūras izstāde

2022. gada 6. okt.

Seminārs Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

 2022. gada 22. septembrī KNCB rīkotajā seminārā notika novada bibliotēku pieredzes apmaiņas prezentācijas.


Bibliotekārā darba pieredzē dalījās Konstantinovas, Aulejas bibliotēkas. Škeltovas, Kastuļinas un Grāveru bibliotēkas.


Skaistas, Andrupenes un Andzeļu bibliotēku prezentācija ,,Bibliotēku sadarbības tīkla organizatoriskā darba veikšana"

2022. gada 5. okt.

Aktivitātes bērnu literatūras nodaļā

 4. oktobris - Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. 
Neparastā dzīvnieku pasaule vienmēr ir aizrāvusi un ieinteresējusi daudzus no mums. 
Grāmatu izstādē - uzziņu literatūra, enciklopēdijas, kā arī aizraujoša daiļliteratūra. 


Lai patīkams, pārsteigumiem un atklāsmēm bagāts ceļojums brīnumainajā dzīvnieku pasaulē!

2022. gada 4. okt.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā oktobrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums

 

1.-31.10.

,,Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde

3.10.

,,Gribu būt lasītājs” Iepazīšanās ar bibliotēku un bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem

3.-31.10

4, oktobris – Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena .Tematiska literatūras izstāde bērnu literatūras nodaļā

10.10.

 

 

,,Dzīvnieki – mūsu draugi” Bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem

10.-31.10.

15. oktobris – Valsts valodas diena. Literatūras izstāde lasītavā

 

2022. gada 28. sept.

Jaunas grāmatas bērnu literatūras plauktos

 

Mazo lasītāju iemīļotā grāmatu sērija ,,Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?" papildināta ar jaunām grāmatām.


Lasot šīs grāmatas - atklāj pasauli rotaļājoties.
Atbildes uz jautājumiem par to, kas redzams visapkārt
Pirmā pieredze sarežģītu situāciju risināšanā
Detalizēti attēli rada atklājumu prieku
Viegli uztverams teksts lasīšanai un priekšā lasīšanai

2022. gada 27. sept.

2022. gada 5. sept.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā septembrī

 

Datums, laiks

Izstādes nosaukums, temats un veids

 

5.—19.09.

Septembra jubilāru godā – dzejniece Lija Brīdaka. Literatūras izstāde

5.-26.09.

,,Dzejas rudens” Literatūras izstāde veltīta dzejas dienām

5.-30.09.

,,Lasi un vērtē!” Jaunu dalībnieku iesaistīšana ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” aktivitātēs

5.-30.09.

 

 

,,Rudens ziedu parāde” Fotogrāfiju izstāde. (Foto no bibliotēkas novadpētniecības materiāliem)

19.-30.09.

,,Rudens saulgriežu laiks – Miķeļi” Tematiska izstāde. Radošā darbnīca.

 

2022. gada 10. aug.

Informācija bibliotēkas apmeklētājiem

 Atvaļinājuma laikā, līdz 5.09.2022.  apmeklētājus apkalpos trešdienās.


2022. gada 30. jūn.

Izstādes un pasākumi jūlijā un augustā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums un temats

 

1.07.-31.08.

,, Spicītes darbnīciņa” Darbojamies vasarā. Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem bibliotēkā (iepriekš saskaņojot laiku)

1.07.-31.08.

,,Vasaras lasītprieks” Grāmatu izstāde - ,,Lasītājs iesaka”

1.07.-31.08.

,,Dārzkopja vasara” Tematisks literatūras apkopojums. Praktiski padomi dārzkopim

11.07.-25.07.

 

 

,,Katram mākonim zelta mala” Literatūras izstāde dzejnieka, tulkotāja Jāzepa Osmaņa 90. jubilejas gadā

2022.g jūlijs (datums tiks precizēts)

,,Tikšanās Andrupenes lauku sētā” Pasākums aktīvākajiem lasītājiem sadarbībā ar Skaistas bibliotēku

2022. gada 22. jūn.

Vēstures lapaspuses

 Kā saulgriežu svētkus svinēja pirms 33 gadiem.


              JĀŅU  NAKTS  ANDRUPENĒ

Ak, šī burvīgā Līgo  nakts! Ar kādu nepacietī
bu to galda katrs Latvijas iedzīvotājs! Vakarā daudz
cilvēku pulcējās Dzegužkalnā. kur bija pacelts
nacionālais sarkanbaltsarkanais karogs. Te skanēja
saviļņojoši vārdi par cilvēku brālību, godīgu
darbu, par tautas tradīciju saudzīgu glabāšanu. Pēc
tam cilvēki devu uz dīķa. Jāņu  dienas zaļo
estrādi.
Līgo  nakts!

I.  JĀŅU  NAKTS  ANDRUPENĒ
Dziest pēdējās saules stars, bet zaļajā pļavi-
ņā tiek lelūgti visi Jāņi, pieaugušie un bērni. Līgo
dziesmām skanot, viņiem tiek pasniegti ozollapu
vainagi un keramikas medaļas. Jāņi un Ivans uzsāk
savu tradicionālo pienākumu veikšanu: aizdedzina
svētku ugunis, salej krūzēs putojošu alu, cienā
viesus ar sieru.
Sākās saruna par grūto siena pļauju, bet tiem,
kuri Izcēlās pļavās, adresēja atzinīgus vārdus, pa

sniedza piemiņas suvenīrus.
Aicinoši sāka spēlēt lauku kapela (attēlā
1. Ipp.), un Improvizētajā laukumā zem zvaigžņotās
debess sāka dejot gan veci, gan jauni;
Atrl skrien Jautrības stundas. Pēkšņi pie hori
zonta parādās ziņkārīgā saulīte un no pārsteiguma
Izmet zeltainos starus: Līgo svētki  Andrupenē  aiz
vien vēl turpinās,
A. Gončarovs
A. Gončarovs

Līgo svētki  Andrupenē 

,,Komunisma Ausma" (Krāslava) Nr. 77. (29.06.1989.)

Avots: www.lndb.lv

Pasākumi mazajiem lasītājiem

                 Rīta stunda ,,Lasīsim kopā"


   Gan lietainā gan saulainā laikā, lasot un pārlapojot bilžu grāmatiņas, laiks paskrien nemanāmi.

2022. gada 21. jūn.

Vēstures lapaspuses

 Kopš 1989. gada 23. jūnija sarkanbaltsarkanais karogs plīvo Andrupenē.


Karogu Andrupenes Vissvētākās Jaunavas Marijas - Skapulāra karalienes Romas katoļu baznīcā iesvētīja Prāvests Jāzeps Āre.

Pirmais karoga masts tika uzstādīts netālu no baznīcas.
 Pie karoga Andrupenes deju kolektīva dalībnieki: P. Vaičulis, A. Maļkeviča, I. Oļševskis, I. Stepiņa,    L. Žubulis.

Foto no Andrupenes pagasta bibliotēkas novadpētniecības materiāliem.

2022. gada 9. jūn.

Radošā darbnīca

 Starptautiskajai bērnu tiesību aizsardzības dienai veltīts pasākums,, Mans saulainais zīmējums"


Bērnu darbiņu izstāde ,,Saulainais zīmējums" ir apskatāma bibliotēkā līdz 30. jūnijam

2022. gada 30. maijs

Pasākumi bibliotēkā jūnijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums,   

             temats un veids

 

 

 

 

2.06.22.

 

 

2.-30.06.

 

 

 

1.06.-29.07.

(Trešdienās)

 

 

 

Visu mēnesi

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīti pasākumi un izstādes bibliotēkā:

 

Radošā darbnīca ,,Mans saulainais zīmējums”

 

Bērnu zīmējumu izstāde, veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai  ,,Saulainais zīmējums”

 

Rīta stunda pirmsskolas vecuma bērniem ,,Lasīsim kopā” (Apmeklējumu iepriekš saskaņojot)

 

Vasarā turpinās darboties ,,Spicītes darbnīciņa” – saturīga brīvā laika pavadīšana bibliotēkā

1.06.-29.07.

 

 

 

1.06.-29.07.

,,Padomi dārzkopim” Literatūras izstāde un  tematisks materiālu apkopojums mazdārziņu īpašniekiem

 

Konsultācijas un uzziņas  ,,Padomi dārzkopim”

16.-30.06.

,,Visas malas atmirdzēja,

Jāņubērnu uguntiņu…”

Tematiska izstāde vasaras saulgriežu laikā par gadskārtu svinībām un tradīcijām

16.06.-30.06.

 

 

,,Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde- bērnu un jauniešu grāmatas, grāmatas pieaugušajiem un nozaru literatūra

Visu mēnesi

Konsultācijas  apmeklētājiem datorprasmju pilnveidošanā (Laikā, kad apmeklētājiem tas ir nepieciešams)