2022. gada 28. sept.

Jaunas grāmatas bērnu literatūras plauktos

 

Mazo lasītāju iemīļotā grāmatu sērija ,,Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?" papildināta ar jaunām grāmatām.


Lasot šīs grāmatas - atklāj pasauli rotaļājoties.
Atbildes uz jautājumiem par to, kas redzams visapkārt
Pirmā pieredze sarežģītu situāciju risināšanā
Detalizēti attēli rada atklājumu prieku
Viegli uztverams teksts lasīšanai un priekšā lasīšanai

2022. gada 27. sept.

2022. gada 5. sept.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā septembrī

 

Datums, laiks

Izstādes nosaukums, temats un veids

 

5.—19.09.

Septembra jubilāru godā – dzejniece Lija Brīdaka. Literatūras izstāde

5.-26.09.

,,Dzejas rudens” Literatūras izstāde veltīta dzejas dienām

5.-30.09.

,,Lasi un vērtē!” Jaunu dalībnieku iesaistīšana ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” aktivitātēs

5.-30.09.

 

 

,,Rudens ziedu parāde” Fotogrāfiju izstāde. (Foto no bibliotēkas novadpētniecības materiāliem)

19.-30.09.

,,Rudens saulgriežu laiks – Miķeļi” Tematiska izstāde. Radošā darbnīca.

 

2022. gada 10. aug.

Informācija bibliotēkas apmeklētājiem

 Atvaļinājuma laikā, līdz 5.09.2022.  apmeklētājus apkalpos trešdienās.


2022. gada 30. jūn.

Izstādes un pasākumi jūlijā un augustā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums un temats

 

1.07.-31.08.

,, Spicītes darbnīciņa” Darbojamies vasarā. Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem bibliotēkā (iepriekš saskaņojot laiku)

1.07.-31.08.

,,Vasaras lasītprieks” Grāmatu izstāde - ,,Lasītājs iesaka”

1.07.-31.08.

,,Dārzkopja vasara” Tematisks literatūras apkopojums. Praktiski padomi dārzkopim

11.07.-25.07.

 

 

,,Katram mākonim zelta mala” Literatūras izstāde dzejnieka, tulkotāja Jāzepa Osmaņa 90. jubilejas gadā

2022.g jūlijs (datums tiks precizēts)

,,Tikšanās Andrupenes lauku sētā” Pasākums aktīvākajiem lasītājiem sadarbībā ar Skaistas bibliotēku

2022. gada 22. jūn.

Vēstures lapaspuses

 Kā saulgriežu svētkus svinēja pirms 33 gadiem.


              JĀŅU  NAKTS  ANDRUPENĒ

Ak, šī burvīgā Līgo  nakts! Ar kādu nepacietī
bu to galda katrs Latvijas iedzīvotājs! Vakarā daudz
cilvēku pulcējās Dzegužkalnā. kur bija pacelts
nacionālais sarkanbaltsarkanais karogs. Te skanēja
saviļņojoši vārdi par cilvēku brālību, godīgu
darbu, par tautas tradīciju saudzīgu glabāšanu. Pēc
tam cilvēki devu uz dīķa. Jāņu  dienas zaļo
estrādi.
Līgo  nakts!

I.  JĀŅU  NAKTS  ANDRUPENĒ
Dziest pēdējās saules stars, bet zaļajā pļavi-
ņā tiek lelūgti visi Jāņi, pieaugušie un bērni. Līgo
dziesmām skanot, viņiem tiek pasniegti ozollapu
vainagi un keramikas medaļas. Jāņi un Ivans uzsāk
savu tradicionālo pienākumu veikšanu: aizdedzina
svētku ugunis, salej krūzēs putojošu alu, cienā
viesus ar sieru.
Sākās saruna par grūto siena pļauju, bet tiem,
kuri Izcēlās pļavās, adresēja atzinīgus vārdus, pa

sniedza piemiņas suvenīrus.
Aicinoši sāka spēlēt lauku kapela (attēlā
1. Ipp.), un Improvizētajā laukumā zem zvaigžņotās
debess sāka dejot gan veci, gan jauni;
Atrl skrien Jautrības stundas. Pēkšņi pie hori
zonta parādās ziņkārīgā saulīte un no pārsteiguma
Izmet zeltainos starus: Līgo svētki  Andrupenē  aiz
vien vēl turpinās,
A. Gončarovs
A. Gončarovs

Līgo svētki  Andrupenē 

,,Komunisma Ausma" (Krāslava) Nr. 77. (29.06.1989.)

Avots: www.lndb.lv

Pasākumi mazajiem lasītājiem

                 Rīta stunda ,,Lasīsim kopā"


   Gan lietainā gan saulainā laikā, lasot un pārlapojot bilžu grāmatiņas, laiks paskrien nemanāmi.

2022. gada 21. jūn.

Vēstures lapaspuses

 Kopš 1989. gada 23. jūnija sarkanbaltsarkanais karogs plīvo Andrupenē.


Karogu Andrupenes Vissvētākās Jaunavas Marijas - Skapulāra karalienes Romas katoļu baznīcā iesvētīja Prāvests Jāzeps Āre.

Pirmais karoga masts tika uzstādīts netālu no baznīcas.
 Pie karoga Andrupenes deju kolektīva dalībnieki: P. Vaičulis, A. Maļkeviča, I. Oļševskis, I. Stepiņa,    L. Žubulis.

Foto no Andrupenes pagasta bibliotēkas novadpētniecības materiāliem.

2022. gada 9. jūn.

Radošā darbnīca

 Starptautiskajai bērnu tiesību aizsardzības dienai veltīts pasākums,, Mans saulainais zīmējums"


Bērnu darbiņu izstāde ,,Saulainais zīmējums" ir apskatāma bibliotēkā līdz 30. jūnijam

2022. gada 30. maijs

Pasākumi bibliotēkā jūnijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums,   

             temats un veids

 

 

 

 

2.06.22.

 

 

2.-30.06.

 

 

 

1.06.-29.07.

(Trešdienās)

 

 

 

Visu mēnesi

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīti pasākumi un izstādes bibliotēkā:

 

Radošā darbnīca ,,Mans saulainais zīmējums”

 

Bērnu zīmējumu izstāde, veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai  ,,Saulainais zīmējums”

 

Rīta stunda pirmsskolas vecuma bērniem ,,Lasīsim kopā” (Apmeklējumu iepriekš saskaņojot)

 

Vasarā turpinās darboties ,,Spicītes darbnīciņa” – saturīga brīvā laika pavadīšana bibliotēkā

1.06.-29.07.

 

 

 

1.06.-29.07.

,,Padomi dārzkopim” Literatūras izstāde un  tematisks materiālu apkopojums mazdārziņu īpašniekiem

 

Konsultācijas un uzziņas  ,,Padomi dārzkopim”

16.-30.06.

,,Visas malas atmirdzēja,

Jāņubērnu uguntiņu…”

Tematiska izstāde vasaras saulgriežu laikā par gadskārtu svinībām un tradīcijām

16.06.-30.06.

 

 

,,Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde- bērnu un jauniešu grāmatas, grāmatas pieaugušajiem un nozaru literatūra

Visu mēnesi

Konsultācijas  apmeklētājiem datorprasmju pilnveidošanā (Laikā, kad apmeklētājiem tas ir nepieciešams)

2022. gada 27. maijs

Vēstures lapaspuses

 1973. gads
Andrupenes bibliotēka atrodas ,,Draudzes mājā"
Konkurss ,,Labākais pasaku stāstītājs" 
 Žūrijā bibliotekāre Leontīne Klismete un kultūras nama direktors Jāzeps Dobkevičs 


Avots: Andrupenes pagasta bibliotēkas novadpētniecības materiāli

2022. gada 6. maijs

Viktorīna

                                                       ,, Spožāko sauli māmiņai,
                                                      Skaistākos ziedus māmiņai,
                                                      Zilo jūru un zaļo pļavu - 
                                                      To visu es dāvinu māmiņai.
                                                      Lai viņai putni ik rītu dzied,
                                                      Lai viņai puķes ik rītu plaukst,
                                                      Jo mīlu es savu māmiņu
                                                           Par visu visvairāk. " 

                                                                                       Reinis Berķis (11 gadi) 

                                         

                                          Starptautiskajai ģimenes dienai veltīta viktorīna


                                        

2022. gada 29. apr.

Pasākumi un izstādes bibliotēkā maijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

2.-14.05.

Latvijas republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltīta literatūras izstāde

2.-16.05.

Jauno grāmatu dienas bibliotēkā. Grāmatu apskats

2.-16.05.

 

 

2.-31.05.

Literatūras izstāde veltīta Alfreda Dziļuma 115. dzimšanas dienai

 

,,Tu mīļā, mīļā māmiņa…”  tematiska literatūras izstāde veltīta māmiņdienai un starptautiskajai ģimenes dienai

 

 

 

No 2.05.

 

 

,,Mirklis dabā” Daiņa Platača foto izstāde bibliotēkas datortelpā

6.05.Plkst14.oo

Viktorīna skolēniem. Veltīta Starptautiskajai ģimenes dienai

2022. gada 21. apr.

Jaunumi grāmatplauktos

 Bibliotēkas krājums papildināts ar jaunām grāmatām. 2022. gada 14. apr.

Radošās darbnīcas ,,Krāsainās Lieldienas"

 Īpašu noskaņu rada svētku noformējums. Tāpēc šonedēļ bibliotēkā rosās gan lieli gan mazi. Tika veidoti dažādi Lieldienu dekori.


Čaklie palīgi sūta saulainus sveicienus pavasara svētkos.

Īpašs paldies Inārai Konošonokai par radīto Lieldienu svētku noskaņu visiem pagasta apmeklētājiem 
Bibliotekārā stunda ,,Lieldienas gaidot"

 Uzzinām, kā senie latvieši svinēja pavasara saulgriežus jeb gaismas uzvaru pār tumsu. Par Lieldienu tradīcijām, olu krāsošanu, ripināšanu, olu kaujām un šūpošanos.


Lasām ticējumus, minam mīklas un risinām atjautības uzdevumusLeļļu teātris ,,Lieldienu pasaka"

 Bibliotēkā klausāmies Ulda Krasta Lieldienu pasaku ,,Kā garausis lielais dējējs olas dēja"


Sākumskolas skolēni bibliotēkā iestudē galda teātri ,, Lieldienu pasaka"2022. gada 4. apr.

Vēstures lapaspuses

 Ko avīzēs rakstīja pirms 48 gadiem?

,,Latgolas Bolss” Nr.887 (04.05.1974)

NU PŌRLATVYSKŌŠONAS
LAIKMETA

P.K.

Ir jau dīzgon dzērdāts un raksteits nu tai sau
camo pörlatvysköSonas laikmata par Latgolas vītu
vördu un cytu latvyskösonu aba krūpļošonu. Te ir
vēļ kaids fakts, prūti izroksts  ar Latvijas azaru sarokstu, kurs
nūsoka, kurūs azarūs zvejas tīseibas pīdar vaļstei.
Püykumä sekoj azaru saroksts pēc nūvodim,
apriņķim un pogostim:

Redakcijas lyugums:
Laipns lyugums vysim tautīšim kam byutu zy-
nomi eistī šymā rokstā mynātūs azaru nusauku-
mi. tūs pisyuteit redakcijai.

Rēzeknes apriņķis.

Ezera nosaukums Pagasts

 Dūnākļu Andrupenes
 Feimaņu Silajāņu
 Caveiku Kaunatas
 Idzipoles Kaunatas
 līdzas I Andrupenes
 līdzas 111 Andrupenes
 Izakavas Andrupenes
 Ješa Bukmuižas un Andrupenes
 Kaugaru Andrupenes
 Krodzeniša Andrupenes
 Lūku Andrupenes
 Puša Andrupenes
 Rešetņiku Indrupenes
 Rēznas Rēznas, Kaunatas, Andrupenes
 Rikapoles Kaunatas
 Salāja Andrupenes
 Udrāju Bukmuižas

 Viraudas Rēznas v. Bērzgala
 Žagaru Andrupenes

Fragments no laikraksta ,,Latgolas Bolss" Nr. 887(04.05.1974)

Avots: periodika lndb.lv