2022. gada 30. maijs

Pasākumi bibliotēkā jūnijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums,   

             temats un veids

 

 

 

 

2.06.22.

 

 

2.-30.06.

 

 

 

1.06.-29.07.

(Trešdienās)

 

 

 

Visu mēnesi

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīti pasākumi un izstādes bibliotēkā:

 

Radošā darbnīca ,,Mans saulainais zīmējums”

 

Bērnu zīmējumu izstāde, veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai  ,,Saulainais zīmējums”

 

Rīta stunda pirmsskolas vecuma bērniem ,,Lasīsim kopā” (Apmeklējumu iepriekš saskaņojot)

 

Vasarā turpinās darboties ,,Spicītes darbnīciņa” – saturīga brīvā laika pavadīšana bibliotēkā

1.06.-29.07.

 

 

 

1.06.-29.07.

,,Padomi dārzkopim” Literatūras izstāde un  tematisks materiālu apkopojums mazdārziņu īpašniekiem

 

Konsultācijas un uzziņas  ,,Padomi dārzkopim”

16.-30.06.

,,Visas malas atmirdzēja,

Jāņubērnu uguntiņu…”

Tematiska izstāde vasaras saulgriežu laikā par gadskārtu svinībām un tradīcijām

16.06.-30.06.

 

 

,,Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde- bērnu un jauniešu grāmatas, grāmatas pieaugušajiem un nozaru literatūra

Visu mēnesi

Konsultācijas  apmeklētājiem datorprasmju pilnveidošanā (Laikā, kad apmeklētājiem tas ir nepieciešams)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru