2013. gada 15. nov.

Novembra mēnesī Andrupenes pagasta bibliotēka piedalījās Dagdas novada domes rīkotajā konkursā "Labākais svētku noformējums par godu Latvijas Republikas 95. gadadienai".

Tika iegūta atzinība nominācijā 
"Vissvinīgākais telpu noformējums".
 
 

2013. gada 14. nov.

Izstādes valsts svētku priekšvakarā

Par godu Latvijas Republikas 95. gadadienai

bibliotēkā bija skatāmas divas izstādes. 
 
 
Vienā izstādē bija skatāmi daiļdarbi - dzeja un skolēnu esejas par Latviju.
 
 
 
 
Otrajā izstādē bija apskatāma dokumentālā literatūra.