2014. gada 10. sept.

Andrupenes pagasta skolnieki piedalās akcijā Rīgā "Gribu iet uz bibliotēku"


 2014.gada 8.septembrī pēc domrakstu "Kā atmodināt Saulcerīti'' vērtējuma no Andrupenes pamatskolas trīs domrakstu autori, kopā ar citiem bērniem no Dagdas novada brauca uz Rīgu, uz pasākumu ''Gribu iet uz bibliotēku".
No Andrupenes pamatskolas uz Rīgu devās trīs meitenes -
JanaTukiša, Alīna Zvidriņa  un Alesja Rubcova.