2017. gada 27. sept.

"Mirklis bērnības atmiņās"


No 28. septembra
 
gan maziem, gan lieliem bibliotēkas apmeklētājiem
 
 ir iespēja apmeklēt Mārītes Trifanovas
 
porcelāna leļļu kolekcijas izstādi
 
Andrupenes bibliotēkas lasītavā.

2017. gada 18. sept.

"Aizraujoša un izzinoša izstāde"
Katram no mums gandrīz vienmēr līdzi ir kāds rakstāmpiederums.
Skolēniem somā ir pat vairāki.
Pārsteigumu un izbrīnu apmeklētājiem raisīja fakts, cik pildspalvu ir
skolotājai Marijai Micķevičai.

 Vairāk kā 260 rakstāmpiederumi ir aizrautīgās kolekcionāres īpašumā!

Izstādes apmeklētāji uzzināja interesantus faktus no vēstures un noslēpumus par rakstāmpiederumiem, kā arī aizraujošu stāstu par kolekcijas eksemplāriem.
Andrupenes bibliotēkas lasītāju vārdā pateicamies Dagdas vidusskolas skolotājai, IKSN vadītājai Marijai Micķevičai par iespēju apskatīt kolekciju, kura tālāk aizceļos arī uz citām novada bibliotēkām.