2023. gada 8. sept.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā septembrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

8.09.-22.09.

,, Diegu burti” Dzejnieces Ineses Zanderes grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā

8.09.

,,Diegu burti” grāmatu lasījumi pirmsskolas vecuma bērniem

11.09.-30.09.

,,Lasi un vērtē” jaunu dalībnieku iesaistīšana ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” aktivitātēs

25.09.-30.09.

 

 

,,Miķeli gaidīju, kā savu brāli…” Tematiska izstāde bibliotēkas datortelpā

27.09.

,,Gribu būt lasītājs” Pasākums Andrupenes pamatskolas pirmās klases skolēniem

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru