2023. gada 1. nov.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā novembrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

1.-30.11.

,,  Mūsu zeme – Latvija” tematiska literatūras izstāde. Latvijas daba, cilvēki, notikumi…

9.11.Plkst11.oo

,,Nu atbrauca Mārtiņdiena deviņiem kumeļiem” Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem sadarbībā ar PII ,,Avotiņš”

14.11.Plkst 13oo

Viktorīna ,,Ko tu zini par Latviju” Pasākums 3.-5.kl. skolēniem sadarbībā ar Andrupenes pamatskolu

14.-30.11.

 

 

,,Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā

21.-30.11.

Konsultācijas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībniekiem par  grāmatu vērtēšanas elektronisko anketu aizpildīšanu

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru