2023. gada 24. okt.

Rubrika ,,Vēstures lapaspuses"

 Avots: Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka www.lndb.lv

ANDRUPENES PAGASTA PODNIEKI   ,,Daugavas vēstnesis” Nr24(30.01.1940)

Turpinājums (Sākums 31. marta rubrikā)

Apmeklējot Andrupenes kerami-
ķus, braucu gar Pušas ezeru. Ir klusas,
bet karstas augusta dienas pēcpusdiena.
Vienā ezera stūrī vēroju sevišķi krāšņu
dabas ainavu. Kāda simtgadēja pirtiņa
stāv sakņupuši pašā ezera malā, bet tur-
pat netālu no ezera malas uzceltas jaunas
saimniecības ēkas. Ezerā, netālu no kra-
sta, paštaisītā silē sēž un makšķerē kāds
sirms Ezerzemes tētiņš. Uzsaucot dievpa-
līgu, vecītis sāk valodu un ar viņu tad nu
izrunājos par pagastu un tā dzīvi. «Mūsu
pagasts var lepoties ar augstāko kalnu Lat-
galē, un tas ir Liepu kalns, 269 metri
augsts!» stāsta sirmais andrupenietis. E»et
man ieminoties un apprasoties par podnie-
kiem, viņš atbild: «Un tie mūsu podnieki
jau pazīstami, dēls, plašā apkārtnē. Apcie-
mojiet tepat Vāciešus, tad jūs redzēsiet, ko
prot latgalieši! Arī Dekšņos variet iegriez-
ties pie Donata V i ļ v m a.
D c k š ņ o s arī dzīvo viens no Andru-
penes pagasta spējīgākiem podniekiem un
māla izstrādātājiem, kas bez parasto saim-
niecības trauku pagatavošanas nodevies arī
vāžu rūpniecībai. Šis vīrs "ir Donats Vi-

ļums, ģimenes cilvēks un triju mazu bēr-
nu tēvs, kas pēdējā laikā kļuvis nelaimīgs
un darba nespējīgs, jo cītīgā un nepār-
trauktā podnieka darbā, mālus mīcot, sa-
bojājis kāju. Vēl atlikušie keramikas
priekšmeti runā par viņu daudz, jo bez
jaukām bļodām, podiem, viņš gatavojis

daudz dažādu vāžu un parādījis sevi par
sapratīgu un fantāzijas bagātu tautas
mākslinieku — podnieku. Cerēsim, ka
pēc kāda laika spējīgais podnieks atkal pfl-
nīgi izveseļosies un atgriezīsies iemīļotajā
darbā.

O. Ozoliņš

Avots: www.lndb.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru